ul. Św. Jana 9
 
tel. 61 222 8 337, 338, 339
 
   
Z-ca Kierownika mgr Beata Janiszewska

Lekarze prowadzący:

lek. med. Piotr Frańczak – neurolog

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Podstawowy pakiet świadczeń w Zakładzie to: opieka lekarska, pielęgniarska, leczenie farmakologiczne, dietetyczne, badania diagnostyczne zlecone przez lekarza zakładu, edukacja zdrowotna pacjenta i opiekuna.
Personel pielęgniarski posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, pielęgniarstwa chirurgicznego oraz kursy masażu limfatycznego, pielęgnacji i leczenia ran przewlekłych, żywienia dojelitowego metodą PEG oraz doświadczenie w pielęgnacji pacjentów w stanach wegetatywnych.
Oprócz opieki pielęgniarskiej w Zakładzie pracują wykwalifikowane opiekunki medyczne a także rehabilitanci, którzy świadczą usługi od poniedziałku do piątku od 7.00-14.35.
Zakład zaopatrzony jest w specjalistyczny sprzęt do fizykoterapii (lampa Bioptron i aparat do elektroterapii, wanna z hydromasażem) i do kinezyterapii (UGUL z osprzętem, poręcze do nauki chodu, pionizator).
Dostępność w Zakładzie: lekarzy specjalistów, psychologa, terapeuty zajęciowego, kapelana
Baza łóżkowa: 24

ZOL świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ. Usługi przeznaczone są dla osób przewlekle chorych, niewymagających leczenia szpitalnego, u których występują istotne deficyty w samoopiece i samopielęgnacji, którzy wymagają całodobowej profesjonalnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Przeciwwskazaniem do przyjęcia jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiatryczna, uzależnienie.
Przyjęcia do ZOL są wyłącznie planowane po wydaniu decyzji o przyjęciu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem ZOL.
 
Zakład pobiera opłatę za pobyt w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej w wysokości 70% dochodu pacjenta na miesiąc, które jest naliczane od pierwszego dnia pobytu pacjenta.
Rachunki za pobyt wystawiane są pod koniec każdego miesiąca za ilość przebytych dni w Zakładzie Komplet wymaganych dokumentów w celu przyjęcia pacjenta wydawany jest na miejscu w ZOL-u od poniedziałku do piątku od 8.00- 13.30. Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym jest zależny od stanu zdrowia pacjenta.