loading...
Działalność
Personel
Kontakt

Oddział wewnętrzny

 

Profil i specyfika oddziału:

Leczenie i diagnostyka w zakresie chorób wewnętrznych – układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego, układu krwiotwórczego, schorzeń endokrynologicznych, reumatologicznych, cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych, zaburzeń wodno-elektrolitowych, diagnostyka w kierunku chorób nowotworowych oraz leczenie powikłań u chorych pozostających w terapii onkologicznej.

 

Możliwości diagnostyczno- terapeutyczne:

 • badania obrazowe – MR, KT,
 • badania rentgenowskie,
 • ultrasonografia,
 • echokardiografia,
 • 24- godzinne badanie holterowskie i ciśnienia tętniczego,
 • badania endoskopowe.
 • diagnostyczno-lecznicze nakłucia jam ciała,
 • punkcja szpiku kostnego,
 • punkcja stawów,
 • diagnostyka mikrobiologiczna,
 • możliwość dializoterapii w sąsiadującej stacji dializ,
 • prowadzenie rehabilitacji.

Oddział wewnętrzny

 

Koordynator oddziału: lek. Przemysław Błaszak spec. chorób wewnętrznych i reumatologii

Z-ca koordynatora oddziału: -

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Wioletta Bojarska-Sytek

Sekretarki medyczne: Iwona Brzostowska, Paulina Furmaniak

Kadra lekarska:

 • med. Justyna Szymczak spec. chorób wewnętrznych i onkologii
 • med. Ewa Stachowiak-Binarsch spec. chorób wewnętrznych i endokrynologii
 • med. Maciej Szymańczyk lek. chorób wewnętrznych
 • med. Andrzej Olech rezydent
 • med. Joanna Drewek rezydent

Oddział  Wewnętrzny

 

Lokalizacja: Szpital Pomnik Chrztu Polski Gniezno ul. św. Jana 9

Telefony:

dyżurka ordynatora:  61 222 8 241

dyżurka lekarska:  61 222 8 240; 61 222 8 330

dyżurka pielęgniarska:  61 222 8 222; 61 222 8 331