loading...
Działalność
Personel
Kontakt

Oddział Kardiologii

 

Profil i specyfika oddziału:

Oddział pełni 24-godzinny dyżur w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, leczenia zaburzeń rytmu  i przewodzenia, leczenia ostrych stanów zagrożenia życia w kardiologii. Ponadto zajmuje sie diagnostyką inwazyjną oraz nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz leczeniem pacjentów w trybie planowym. Oddział zajmuje sie rownież szkoleniem kadry lekarskiej w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

24-godzinny dyżur w ramach programu leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu i przewodzenia ( implantacja stymulatorów, kardiowerterów- defibrylatorów, ablacja), leczenie niewydolności serca (CRT), leczenie stanow zagrożenia zycia w kardiologii. Diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo- naczyniowego w trybie planowym.

Informacje dodatkowe:

 • koronarografia,
 • koronaroplastyka,
 • implantacja stymulatorów serca,
 • kardiowerterów-defibrylatorów,
 • układów resynchronizujących,
 • ablacja zaburzeń rytmu serca,
 • leczenie zabiegowe wad strukturalnych serca.

 

 

089

090

092

093

095

Oddział Kardiologii

 

Ordynator oddziału:  lek. Witold Gwizdała

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Urszula Szymska

Sekretarki medyczne:  mgr Angelika Michalczak, mgr Edyta Ratajska

Kadra lekarska:

 • lek.Witold Gwizdała, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
 • dr n. med Andrzej Siniawski, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • lek. Marek Panowicz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • lek. Piotr Żyliński, specjalista chorób wewnętrznych , specjalista kardiologii
 • lek. Joanna Drozd- Wachowiak, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
 • lek. Miłosława Głowacka, specjalista chorób wewnętrznych , specjalista kardiologii
 • lek. Michał Klunder, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. rezydent Jakub Kowalski
 • lek. rezydent Anna Bełch 
 • lek. rezydent Ewa Nowak
 • lek. Michał Łuczak

Oddział Kardiologii

Sekretariat 61 222 8 295

Lekarze 61 222 8 219

Pielęgniarki 61 222 8 220

Pracownia Hemodynamiki 61 222 8 267