Dyrekcja Szpitala

 

dyrektor mgr Grzegorz Sieńczewski 
z-ca dyrektora ds. lecznictwa: lek. med. Mateusz Hen 
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych: mgr inż. Zbigniew Beneda 
p.o z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa: mgr Kinga Mendyk